Videos


06 - 月球上的單車徑 @ 2Live Showcase 20202Live Showcase 2020 - 月球上的單車徑

Choreographed by Lun
Dancers: 借人㗎單車, 時空穿單車, 吾sick踩單車, 李慧詩㗎單車, 漏咗㗎單車, 共享單車, 唔好約我踩單車, 揀左㗎單車, 鳳凰牌單車, 海底奇兵踩單車, 甩轆單車, 快樂電單車 & 全部一齊跳單車